Как правильно писать ходатайство образец

Как правильно писать ходатайство образец

.

Бувають ситуації, в яких самостійні дії людини не здатні досягти потрібного результату. Всі старання виявляються марними. У таких випадках виникає необхідність звернутися до кого-небудь з проханням про допомогу.

Зміст

Особливий вид прохання

Прохання — це звернення до іншої особи, що закликає його вчинити дію певного характеру. Вона повинна висловлюватися ввічливо, без претензій і образ. Прохання може бути виражена як в усній, так і в письмовій формі.

Как правильно написать ходатайство? (Образец)

У ній людина роз’яснює ситуацію, що склалася і закликає надати сприяння в її вирішенні. Клопотання — це один з видів прохання. Воно частіше складається в письмовій формі, але усний виклад проблеми також зрідка прийнятно. Таке звернення може представити як одна людина, так і група осіб. З ним часом виступає навіть ціла організація. Клопотання — це документ, який містить в собі свого роду прохання чого-небудь і зазвичай направляється в певну громадську організацію, державний орган або вищу інстанцію. Клопотання складається на ім’я конкретного посадової особи, яке компетентно в даній проблемі і володіє певними повноваженнями для вирішення питання. Наприклад, керівництво заводу може клопотати про виділення своєму працівникові місця в гуртожитку, що знаходиться на балансі іншого підприємства. З іншого боку, клопотання — це свого роду заяву. Його можна навіть розглядати як звернення громадянина, містить в собі виявлення його волі і спрямоване у відповідну інстанцію для реалізації його цивільних прав. У судовій практиці клопотання — це звернення одного з учасників процесу з офіційним проханням про проведення певних дій та прийнятті рішень по даній справі. Воно може бути спрямоване будь-якій посадовій особі (судді, слідчому, прокурору та іншим), що бере участь в конкретному розгляді.

Правила складання документа

Для того щоб скласти клопотання, зразок не потрібен.

Якої-небудь затвердженої форми або стандартного бланка не існує. Є лише основні вимоги, які пред’являє держава до документів подібного роду. За формою клопотання нагадує звичайну заяву. У ньому обов’язково повинні бути присутніми:

1) Реквізити особи, яка звертається з проханням (П. І. Б. та адреса). Якщо в якості заявника виступає керівник організації або уповноважений представник, то необхідно вказати його посаду.

У судовій практиці додатково потрібно уточнити його процесуальне становище.

2) Реквізити адресата.

3) Підпис заявника.

Якщо клопотання складено для подання до суду, то воно має бути складено в такій послідовності:

1. Вступна частина, яка містить в собі дані:

 • про місце розгляду справи;
 • судді, який його ведет;
 • про учасників процесу;
 • реквізити справи (номер).

2. Описати обставини справи, що розглядається, які потрібно пояснити або уточнити.

3. Викласти максимально дохідливо і зрозуміло суть звернення.

4. При необхідності скласти перелік доданих документів.

Розгляд документів та прийняття рішення

Громадяни звертаються з клопотанням зазвичай в цілях дотримання та забезпечення своїх законних прав та інтересів. Цей документ краще складати у двох примірниках або ж зробити копію. Оригінал передається у відповідні органи, а на копії можна попросити поставити дату прийому та підпис особи, яка приймає документ. Такий спосіб перестраховки буде не зайвим. Він дозволить застрахувати себе на випадок можливої втрати документів. Розгляд клопотання має відбуватися в строго встановленому порядку. Якщо говорити про судових інстанціях, то відповідно до закону «Про виконавче провадження» він виглядає наступним чином:

 1. Клопотання в триденний термін передається особі, на ім’я якого надійшов документ. Якщо він не компетентний або не має фактичних повноважень для вирішення питання, то зобов’язаний також протягом трьох днів повернути документи.
 2. На розгляд звернення передбачено 10 днів. Після цього терміну має бути прийняте відповідне рішення.
 3. Про результат обов’язково повинен бути повідомлений заявник не пізніше 1 дня з моменту прийняття остаточного рішення.

В принципі, порядок розгляду клопотань дуже нагадує роботу зі зверненнями громадян. Строго регламентовано час, який виділяється посадовій особі на ознайомлення з проблемою і винесення компетентного рішення.

FaqUkr.ru » Закон » Клопотання — це особливе прохання заявника

Деловое письмо

Этот вид документов состоит из следующих реквизитов:

 1. Наименование адресанта (заявителя).
 2. Формулировка просьбы (жалобы, предложения) с краткой, но исчерпывающей аргументацией (если нужно).

Схема расположения реквизитов заявления:

 

1___________
2___________
___________

__________4_________________________
____________________________________

____5_________________6_____________

Пример

Начальнику отдела кадров Т. М. Николаевой
от
Костяевой Татьяны Владимировны

Прошу принять меня на должность начальника бюро корреспонденции. В 1979 году я окончила Московский государственный историко-архивный институт. До октября 1991 г. работала в Научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела (НИИДАД) инспектором по учету и регистрации корреспонденции.

Приложение: 1) личный листок по учету кадров; 2) трудовая книжка; 3) копия диплома; 4) две фотографии.

27.09.2014                         (Подпись)

вопросы из «Справочного бюро»

Слово заявление пишется с прописной или со строчной буквы?
Ставится ли точка после слова заявление?
Как правильно: заявление Иванова или заявление от Иванова?

Слово заявление – это заголовок документа. По общим правилам:

 • Весь заголовок может быть написан прописными буквами (обыкновенно, если текст заявления набран на компьютере или написан на заготовленном бланке: ПРИКАЗ; ЗАЯВЛЕНИЕ) – после заголовка в этом случае точка не ставится.
Председателю домового комитета Иванову Петру Сидоровичу
от
жильца квартиры № 5 Петрова Сидора Ивановича

ЗАЯВЛЕНИЕ

 • Только первая буква заголовка прописная (обыкновенно в рукописных заявлениях: Приказ; Заявление) – точка в этом случае также не нужна.

Председателю домового комитета Иванову Петру Сидоровичу
от
жильца квартиры № 5 Петрова Сидора Ивановича

Заявление

 • Допускается, но считается устаревающим такой способ оформления (с точкой в конце, слово «заявление» со строчной буквы).

Председателю домового комитета Иванову Петру Сидоровичу
от
жильца квартиры № 5 Петрова Сидора Ивановича

заявление.

При таком оформлении «шапка» заявления представляет собой синтаксическое единство – предложение: такому-то (от) такого-то заявление (и точка в конце предложения, соответственно, нужна).

Предлог «от» в шапке заявления можно пропустить.

Итак, допустимы варианты:

 • тому-то от такого-то…

  Заявление

 • тому-то от такого-то… ЗАЯВЛЕНИЕ
 • тому-то от такого-то… заявление.
 • тому-то такого-то… Заявление
 • тому-то такого-то… ЗАЯВЛЕНИЕ
 • тому-то такого-то… заявление.

Как оформить заявление о переводе на другой факультет?

  В правом верхнем углу пишется адресат: Ректору (1-я строчка) такого-то вуза (2-я строчка), например:

  (1) Ректору ФГУ;

  (2) доктору технических наук И. П. Слесареву;

  (3) предлог от (его допускается опускать, тогда сразу после 2-й следует 4-я строчка);

  (4) студентки такого-то факультета;

  (5) Ваши Ф. И. О. (в род.

  Как правильно написать ходатайство? Примеры и образцы разных ходатайств

  пад.).

  Далее посередине строки (со строчной или прописной буквы) слово заявление: если со строчной, то после «заявления» ставится точка, если с прописной, то точка не ставится. Далее с красной строки текст заявления. После текста в правой части подпись, дата (дата может ставиться и в левой части).

Где указывается дата?

  Реквизит «дата» указывается в верхней заголовочной части листа ниже реквизита «название вида документа» и печатается от границы левого поля. Дату также можно указать после текста заявления, также от границы левого поля, например:

  Заявление

  22.09.2007

  Прошу принять меня на должность…

  (Подпись)

  Или так:

  Заявление

  Прошу предоставить мне очередной отпуск…

   

(на общем бланке организации)

Заведующему кафедрой

______________________________

_____________________ факультета

директора БОУ г.

Ходатайства в суд

Омска «_____________________________»

__________Ф.И.О.______________

Ходатайство

о направлении на ____________________ практику

(вид практики)

Прошу направить для прохождения _____________________________________________

(вид практики)

практики с ___________ по ____________ 20___ г. в БОУ г. Омска «_______________________»

студента(ку) _________ курса __________________(Ф.И.О.)____________, обучающего(ую)ся по очной / очно-заочной / заочной форме обучения специальности / направления подготовки _____________________________________________________________________________

(наименование направления с шифром и кодом)

профиля / магистерской программы______________________________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование профиля, магистерской программы)

Руководителем практики от БОУ г. Омска «_____________________________» будет назначен (должность, категория)_______________ ______(Ф.И.О.)_____________________.

Директор БОУ г. Омска «_______________________» ___________________/_____________/

(подпись, печать) _________201_


Похожие документы:

Ходатайство – документ, являющийся своеобразной просьбой от общественной организации или частного лица, направленного в вышестоящие инстанции. Согласно Гражданско-процессуальному кодексу Российской Федерации, ходатайство в обязательном порядке составляется в письменной форме.

Наряду с жалобой и запросом, ходатайство является одной из распространенных форм обращения в Конституционный суд Российской Федерации. С помощью ходатайства рассматриваются споры различного характера.

Рассмотрением ходатайств занимаются компетентные лица, а именно: следователь, прокурор или дознаватель. Согласно статье 119 Гражданско-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд не в праве отказать лицам в рассмотрении ходатайств и обязан в установленные законом сроки завершить рассмотрение данных просьб.

Заявлять ходатайства могут ниже перечисленные лица:

 • истец, ответчик, третье лицо, заявитель и иные участники процесса;
 • подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский истец, гражданский ответчик;
 • осужденные (ходатайство о помиловании);
 • потерпевший, адвокат, эксперт (в случаях рассмотрения дел об административных правонарушениях).

Существуют определенные правила, которыми следует руководствоваться при заполнении ходатайства.

Прежде всего, необходимо указать судью (фамилия, имя и отчество), которому оно адресовано. Так же следует внести данные лица, от имени которого подается документ: фамилия, имя и отчество, место проживания, номера контактных телефонов. Затем следует указать суть обязательств дела, которое следует доказать или же разъяснить. Главным элементом написания ходатайства является непосредственно сам текст, в котором раскрывается сама суть просьбы, обращенная составителем к рассмотрению в суд.

Как написать ходатайство в суд: образец

Большое значение имеет приложение к ходатайству каких-либо доказательных документов, относящихся к рассматриваемому делу. Ниже следует проставить дату написания ходатайства и подпись лица, составившего данный документ.

Ходатайство, как официальный вид просьбы, применим к делам, касающихся не только судебного процесса и других административных разбирательств. С данным документом граждане могут обратиться и в другие организации. Например, в органы государственной власти или местного самоуправления, а так же в организации, которые не являются государственными.

В ________________________________________
(наименование кредитной организации)
________________________________________
(индекс, адрес местонахождения Банка)

От: _______________________________________
(наименование/Ф.И.О. Клиента)

_______________________________________
(индекс, адрес места нахождения/ Клиента)

Заявление

«___»__________ ____ г. между _________________ и ____________________________был
(Ф.И.О. Клиента) (наименование банка)
заключен Кредитный договор № _________ от «___»__________ ____ г. на следующих условиях: сумма кредита____________________ рублей, на срок __________, (срок окончательного возврата кредита «___»__________ ____ г) процентная ставка по кредиту______ годовых, целевое использование ___________________________________.
Согласно пункту _____ Кредитного договора предусмотрено изменение размера процентной ставки, срока уплаты кредита Банком, как в одностороннем внесудебном порядке, так и по соглашению сторон.

Как написать ходатайство

С «___»__________ ____ г произошло ухудшение моего финансового положения связанного с __________________________________________________________________
(потеря работы, снижение заработной платы или уменьшение совокупного дохода, стихийные бедствия, форс мажор, болезнь и прочее)

что подтверждается следующим:___________________________________________________________
(указать документы, подтверждающие причину: справка о доходах, доказательство получения статуса безработного, и т.д.)
На всем протяжении срока действия Кредитного договора № _________ от «___»__________ ____ г. мною, своевременно выплачивались Банку все платежи: основной долг, проценты, комиссии, на дату настоящего обращения отсутствует просроченная задолженность.1

На основании вышеизложенного, прошу произвести реструктуризацию задолженности по кредитному договору № _________ от «___»__________ ____ г., а именно:
1. снизить размер процентной ставки до _______ годовых;
2. пролонгировать сумму основного долга на срок ________, изменив срок окончательного погашения кредита с «___»__________ ____ г до «___»__________ ____ г.

Приложение:

1. Копия доказательств подтверждающих ухудшение финансового положения- на листах.

__________________________________ (ФИО или наименование )
подпись
______________ года


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *