Представление на поощрение сотрудника образец

Представление на поощрение сотрудника образец

.

Начальникові УМВС України у Київській області

генерал-майору міліції Мироненку А.В.

ПОДАННЯ

про присвоєння чергового

спеціального звання «капітан міліції» слідчому слідчого відділу  ________  (повна назва органу)

Костенко Марині Олександрівні,

1979 року народження, українці, освіта вища, у 2000 році

закінчила (повна назва закладу),

в органах внутрішніх справ з липня 1996 року,

у займаній посаді — з серпня 2000 р.,

у спеціальному званні — з червня 2000 р.

Старший лейтенант міліції Костенко М.О.

Содержание

Руководство по составлению характеристики на сотрудника для награждения: 6 ключевых моментов

за час служби в органах внутрішніх справ зарекомендувала себе з позитивного боку як грамотний, професійно підготовлений працівник, що має практичний досвід роботи у займаній посаді.

У службовій діяльності вміло застосовує нормативні акти, які регламентують роботу органів внутрішніх справ. У роботі вміє визначити головне і зосередити увагу на його виконання.

Сумлінно ставиться до виконання своїх службових обов’язків, постійно підвищує професійний рівень. Особисто дисциплінована, принципова, вимоглива, користується повагою у колективі та в керівництва підрозділу. Самокритично оцінює недоліки в роботі. Має добрі показники у службовій діяльності.

У стосунках з громадянами ввічлива і тактовна. За складом характеру врівноважена. Фізично розвинена добре. Матеріальну частину зброї і порядок її застосування знає та вміло нею володіє. Уміє зберігати службову таємницю.

Керівництво    районного управління порушує питання про присвоєння старшому лейтенанту міліції Костенко М.О., старшому слідчому слідчого відділу чергового спеціального звання «капітан міліції».

Начальник
(повна назва райуправління)
підполковник міліції       (підпис)       В.В.Василець

Примітка до подання:

Подання – документ, що містить пропозицію про призначення, переміщення, присвоєння чергового спеціального звання чи заохочення працівника установи.

Подання оформляється на стандартному аркуші паперу, обов’язковими реквізитами якого є: адресат, назва виду документа, текст, підпис, дата.

Текст подання містить таку інформацію: звання, прізвище, ім’я по батькові, рік народження, освіта, посада, яку займає працівник у даний час.

У текстовій частині зазначається стаж роботи (загальний; у даному підрозділі, в даній посаді); оцінка службової діяльності; підвищення професійного рівня; оцінка ділових та моральних якостей; участь у громадській роботі; мотиви призначення чи переміщення; посада і структурний підрозділ, куди пропонують призначити чи перемістити працівника.

Подання підписується керівником підрозділу й адресується начальникові установи.

Образец служебной записки и приказа о премировании сотрудников

Оглавление:

Представление к поощрению (образец)

Систему поощрений сотрудников работодатель устанавливает в соответствующем локальном акте. Например, в организации может быть разработано отдельное Положение о материальном и нематериальном работников (подробнее об этом см., «Положение о стимулировании сотрудников»). Однако не возбраняется прописать соответствующие нормы в других локальных актах предприятия, например, в Правилах трудового распорядка или в коллективном договоре с работниками.

Как заполнить представление о поощрении работника по образцу для выплаты премии?

Для того, чтобы сотрудник получил денежное вознаграждение, его руководитель должен написать представление на премирование.

Однако данная процедура нужна не всегда. Разберемся в этом более подробно.

Постоянные премии, которые выплачиваются каждый месяц или каждый квартал и прописаны в трудовом договоре, не нуждаются в каком-либо дополнительном бумажном оформлении.

Представление о поощрении работника (образец заполнения)

Представление о поощрении работника (образец заполнения)

Похожие формы

Приказ (распоряжение) о поощрении работника. Внесение изменений в приказ о поощрении группы работников.

Унифицированная форма № Т-11 (образец заполнения)

Докладная записка о поощрении работника (образец заполнения)

Приказ (распоряжение) о поощрении работника.

Награждение почетной грамотой и ценным подарком в связи с юбилеем. Унифицированная форма № Т-11 (образец заполнения)

Приказ (распоряжение) о работника. Награждение значком с логотипом компании и выплата премии.

Унифицированная форма № Т-11 (образец заполнения)

Лист оценки профессиональной деятельности аудитора»Кадровик. Кадровое делопроизводство», 2012, № 6

Представление о поощрении работника за труд (образец заполнения)

Приказ (распоряжение) о поощрении работников.

Награждение ценным подарком. Унифицированная форма № Т-11а (образец заполнения)

Систему сотрудников работодатель устанавливает в соответствующем локальном акте. Например, в организации может быть разработано отдельное Положение о материальном и нематериальном поощрении (подробнее об этом см., «Положение о стимулировании сотрудников»).

Однако не возбраняется прописать соответствующие нормы в других локальных актах предприятия, например, в Правилах трудового распорядка или в коллективном договоре с.

Образец представления на премирование сотрудника

Представление относится к документам уведомительно-информационного характера, так как по результатам его рассмотрения руководитель предприятия может принять иное решение относительно премирования служащих. При этом обосновывать свою позицию ему не нужно.

Составление представления на премирование Представление на премирование оформляется в письменном виде и включает следующую информацию: об авторе представления; список сотрудников, которым следует назначить премию; размер премии; обоснование позиции (мотивы премирования); дата, подпись.

Представление о поощрении работника (образец заполнения)

Похожие формы

Приказ (распоряжение) о работника.

Внесение изменений в приказ о группы. Унифицированная форма № Т-11 (образец заполнения)

Докладная записка о поощрении работника (образец заполнения)

Приказ (распоряжение) о работника. Награждение почетной грамотой и ценным подарком в связи с юбилеем.

Унифицированная форма № Т-11 (образец заполнения)

Приказ (распоряжение) о поощрении.

Награждение значком с логотипом компании и выплата премии.

Унифицированная форма № Т-11 (образец заполнения)

Лист оценки профессиональной деятельности аудитора»Кадровик. Кадровое делопроизводство», 2012, № 6

Представление о поощрении работника за труд ( заполнения)

Приказ (распоряжение) о работников. Награждение ценным подарком. Унифицированная форма № Т-11а (образец заполнения)

Помимо самого приказа на примию (другое поощрение) вам могут понадобится: Ниже вы можете скачать образцы прказов на поощрение, или награждение грамотой (объявление благодарности).

Документы предлагаются в формате .doc — который поддерживается офисными пакетами начиная с Microsoft Office 2003 и выше или последними версиями свободного программного обеспечения OpenOffice или LibreOffice.

Поощрения в профессиональной и трудовой сфере предполагают составление такого документа, как характеристика для награждения работника. Это не совсем характеристика с места работы, которая применяется для предъявления в государственные органы и организации или для перевода. При составлении документа для награждения работника необходимо учитывать: уровень награды (государственная, муниципальная, ведомственная, локальная от организации и т.п.), наличие или отсутствие соответствующих требований по представлению документов к награждению.

Поскольку универсальный образец характеристики для награждения работника привести затруднительно с учетом существования различных уровней наград и за различные достижения в профессиональной деятельности, размещенный ниже пример можно адаптировать под конкретную ситуацию. А при возникновении дополнительных вопросов Вы всегда можете задать вопрос дежурному юристу нашего сайта.

Скачать образец:

  Характеристика для награждения работника (12,0 KiB, 6 597 hits)

Пример характеристики для награждения работника

Характеристика

Черепова Константина Анатольевича, 23 марта 1962 года рождения, образование высшее,

главного энергетика ЗАО «Новосибирский машиностроительный завод»

Черепов Константин Анатольевич начал трудовую деятельность на Новосибирском металлургическом заводе в 1984 году после окончания Новосибирского технического университета по специальности «электроснабжение», факультет промышленной энергетики, прошел путь от инженера энергобюро завода до начальника группы электротехнического измерения. Принят на работу в ЗАО «Новосибирский машиностроительный завод» в 2002 году в должность начальника энергетического цеха, с 2010 года состоит в должности главного энергетика ЗАО.

За период трудовой деятельности на предприятии Черепов Константин Анатольевич зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, высоким профессионалом, инициативным и обладающим высокими организаторскими способностями руководителем.

Черепов Константин Анатольевич является инициатором разработки и внедрения на предприятии ряда технических инноваций в вверенной сфере деятельности, в том числе по введению альтернативных источников энергетики в промышленности. Это позволило снизить себестоимость производимой продукции, что позволило предприятию конкурировать с зарубежными поставщиками, участвовать в государственных и муниципальных закупках.

За годы трудовой деятельности неоднократно направлялся на курсы повышения квалификации по специальности «электроснабжение», стремится к самостоятельному повышению своего профессионального и управленческого уровень. В период работы на предприятии получил второе высшее образование по специальности «Управление персоналом». Его отличают высокая работоспособность, неконфликтность, стрессоустойчивость.

Характеристика для награждения работника

В отделе главного энергетика под его руководством сформирован стабильный коллектив, атмосфера в котором отличается инициативностью и трудолюбием. Лично контролирует безопасность условий труда.

За время работы Черепов Константин Анатольевич неоднократно поощрялся ведомственными и муниципальными грамотами, в том числе награжден Почетной грамотой Департамента экономического развития города Новосибирска, благодарностями генерального директора ЗАО «Новосибирский машиностроительный завод».

Генеральный директор ЗАО «Новосибирский машиностроительный завод»

Одинцов П.К.

30 апреля 2017 года

Что такое характеристика для награждения работника

Сразу оговоримся, что рассматриваемый документ не является представлением к награде. То есть характеристика лишь сопровождает письменную позицию руководства о необходимости поощрения работника за профессиональный вклад в развитие своего дела. Поэтому включать в характеристику формулировки – достоин к награждению или т.п. – бессмысленно.

Характеристика для награждения работника – это документ оценочный. В нем описываются профессиональные достижения, трудовая деятельность, деловые и личные качества. Для руководителей в документе важно отразить наличие сплоченного и стабильного коллектива, управленческие и организаторские способности.

Несмотря на оценочный характер, характеристика для награждения работника – документ официальный. В ней должны быть отражены заслуги работника перед предприятием, организацией, которые являются основанием для поощрения. Оформляется документ в письменной форме официально-деловым стилем (должны отсутствовать неточности, двусмысленность, исправления, речевые повторы и и.п.).

Структура характеристики для награждения работника

Для удобства в применении мы предлагаем следующий алгоритм заполнения характеристики для награждения:

 1. Наименование «характеристика», Ф.И.О., год рождения, образование, должность
 2. Сведения об общей трудовой деятельности, стаж работы на предприятии, «движение» по службе
 3. Оценка деловых и личных качеств, вклад в деятельность предприятия и отдела, конкретные заслуги, результаты (примеры), конкретные количественные показатели работы
 4. Взаимоотношения в коллективе и руководстве
 5. Сведения о имеющихся наградах, поощрениях

Подписан документ должен быть руководителем предприятия.

Если награда предполагает локальный характер, то непосредственным руководителем. Характеристика для награждения работника должна быть заверена печатью организации.

Как оформить документ о поощрении работника? (приказ)

Представление к награждению медалью, нагрудным знаком сотрудника в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (образец)

Раздел документа: Образцы документов , Представление

Скачать «Представление к награждению медалью, нагрудным знаком сотрудника в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (образец)»

Скачать «Представление к награждению медалью, нагрудным знаком сотрудника в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (образец)»

Источник документов раздела «Представление»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Представление

Советуем посмотреть также:

 • Все документы по теме «Представление»
 • Представление к награждению ведомственной наградой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
 • Представление к ведомственной награде Министерства юстиции Российской Федерации
 • Представление Московской городской избирательной комиссии в территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти по г. Москве и организации по проверке доверенности представленных кандидатом сведений и данных на должность Мэра г. Москвы
 • Представление на выдачу разрешения кандидату на право ведения работ в области использования атомной энергии
 • Представление на работника открытого акционерного общества «Российские железные дороги», содержащее наиболее полные сведения о работнике и его трудовой деятельности
 • Представление на проведение проверки представления сведений, указанных юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды кандидатов (избирательных объединений)
 • Представление на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательный фонд кандидата
 • Представление на проведение проверки достоверности сведений, указанных юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды кандидатов (избирательных объединений)
 • Представление на присвоение (подтверждение) звания «Поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы
 • Представление на проведение проверки сведений, указанных юридическим лицом при внесении (перечислении) пожертвования
 • Представление на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований политической партии, региональному отделению политической партии

ОБРАЗЕЦ

Для служебного пользования (по заполнении)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

____________________________________ личный номер _________________________ (Ф.И.О.)специальное звание ________________________________________________________присвоено с _______________________________________________________________ (указать, с какой даты)приказом __________________________________________________________________ (указать, приказом какого органа присвоено, дату и номер приказа)занимаемая должность и специальное звание, предусмотренное штатом поэтой должности ____________________________________________________________представляется к награждению ______________________________________________ (указать, какой медалью, нагрудным знаком)Образование ___________ окончил ___________________________________________ (название учебного заведения, год окончания)Ученая степень (если имеется) _____________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА

В характеристике могут быть отражены следующие сведения: специальное звание, фамилия, имя, отчество, проходит службу в органахпо контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее- органы наркоконтроля) с (указать дату), в должности (указать должность) с(указать с какой даты); в чем выразились высокие результаты оперативно-служебной деятельности,свидетельствующие об образцовом выполнении должностных обязанностей; как зарекомендовал себя за время прохождения службы; знание законодательных и иных нормативных правовых актов РоссийскойФедерации и ФСКН России; как быстро и правильно принимает необходимое решение в сложнойобстановке; проявляет ли выдержку, настойчивость и разумную инициативу, способностьмобилизоваться на достижение конечного результата при выполнении заданий; оказывает ли помощь сотрудникам в выполнении поставленных задач; работает ли над повышением своего профессионального уровня; систематически ли изучает, анализирует и внедряет в повседневнуюпрактику передовой опыт служебной деятельности в органах наркоконтроля; достаточно ли уравновешен и выдержан по характеру; проявляет ли достаточно самообладания; вежлив ли и корректен в общении с коллегами по службе, пользуется лиуважением среди руководства и сотрудников; поощрялся ли руководством ФСКН России, подразделения, территориальногооргана, организации ФСКН России; умеет ли хранить служебную и государственную тайну; дорожит ли службой в органах наркоконтроля.

Вывод: (указать специальное звание, Ф.И.О.) достоин награждениямедалью, нагрудным знаком.

_______________________________ _______________ _______________________(должность, специальное звание (подпись) (инициалы, фамилия)непосредственного начальника)(дата)

Согласовано:

_______________________________ _______________ _______________________(должность, специальное звание (подпись) (инициалы, фамилия)прямого начальника)(дата)

_______________________________ _______________ _______________________(должность, специальное звание (подпись) (инициалы, фамилия)руководителя подразделения,начальника территориальногооргана, организации ФСКНРоссии)(дата)

Решение по представлению __________________________________________________ (указать решение, а также номер и дату приказа ФСКН России)

Трудовая деятельность, служба в Вооруженных Силах и правоохранительныхорганах Российской Федерации:

————————T———————T—————————-¬¦С какого месяца и года ¦По какой месяц и год¦ Наименование должностей, ¦¦ ¦ ¦частей, соединений, органов,¦¦ ¦ ¦ учреждений ¦L————————+———————+——————————

Правильность всех записей подтверждаю _____________________________________ (должность, специальное звание, подпись, инициалы сотрудника кадрового подразделения, в управлении аппарата ГАК по федеральному округу — уполномоченного сотрудника)

(дата)


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *