Скачать образец расписки в получении денежных средств

Скачать образец расписки в получении денежных средств

Расписка в получении денежных средств – это документ, являющийся подтверждением их передачи заемщику кредитором. Документ находится у последнего до момента исполнения заемщиком обязательств по возврату долга. Расписка в получении денежных средств может быть заменена иным долговым документом, договором займа, например, который возвращается заемщику в случае погашения долга, или быть его дополнением.

Если по исполнению обязательств должником кредитор не может вернуть ему расписку, он обязан составить иной документ, подтверждающий факт возвращения долга. В случае отказа кредитора в возвращении заемщику долгового документа в момент окончательного исполнения им долговых обязательств, должник имеет право не исполнять их или исполнять частично. Кредитор в таком случае считается виновным в несвоевременном принятии долга. Расписка должна быть написана заемщиком собственноручно и содержать следующую информацию:

 • паспортные данные;
 • сумму долга, указанную цифрами и прописью.

В расписке также может быть предусмотрена выплата процентов за пользование денежными средствами кредитора. В случае, если размер процентов при составлении документа указан не был, для расчета берется действующая ставка рефинансирования, установленная Центральным банком.

Содержание

Расписка в получении денег

Зміст

 1. Як написати
 2. Зразки та приклади розписки
 3. Боргова розписка зразок 
 4.  Розписка про відсутність претензій

 Розписка — це документ особистого характеру, що засвідчує факт отримання грошових коштів, документів, майна, вантажу, виконання зобов’язань.

На практиці часто зустрічаються випадки написання розписок при передачі грошей у борг, майна на зберігання, при оформленні угод купівлі-продажу.

Грамотно складену розписку можна використовувати при судовому розгляді в разі необхідності.

Як написати

Пишеться розписка від руки. Бланк розписки містить такі реквізити:

 • найменування документа — Розписка;
 • текст розписки — спочатку вказують основні відомості про автора документа: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження (за бажанням), паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, адреса проживання, контактні телефони (за бажанням). Потім пишуть дані фізичної чи юридичної особи, що передає небудь: ПІБ, посада, найменування організації. Далі йде сума позики (спочатку цифрами, потім в дужках прописом) або найменування переданого майна. Також у тексті можна вказати дату повернення позики, майна;
 • місце (місто) написання розписки (вказується за бажанням) і дата — з лівого боку під текстом;
 • підпис укладача — з правого боку під текстом.

 Розписка не завіряється нотаріусом. Тому, якщо ви не довіряєте людині, якій передаєте небудь, у момент написання розписки необхідно запросити кілька сторонніх людей — свідків, у присутності яких і здійснюйте угоду, щоб у разі потреби вони могли підтвердити факт передачі грошей або якогось майна в суді. У даному випадку свідки під датою і підписом учасника розписки вказують своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання і ставлять особистий підпис.

Слід зазначити, що експедиторська розписка має спеціальний затверджений бланк.

Зразки

Боргова розписка зразок 

РОЗПИСКА

 

 Я, Андрущенко Іван Віталійович, паспорт серії 4*** № 55***9, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 23.05.2002 р., зареєстрований за адресою: м. Львів вул. Мазепи, 345, кв. 8*, проживає за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 45, кв. 47, отримав у борг від Щербиа Ігоря Васильовича, паспорт серії № 472***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Львів 15.08.2003 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 22, кв. 123, проживає за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 22, кв. 123, 25000 (двадцять тисяч) гривень в термін до 04.03.2014 р. (четвертого березня дві тисячі чотирнадцятого року).

 

м. Москва, 4 жовтня 2013 Андрущенко

 

Свідки:

1. Бєляєв Віктор Іванович, паспорт серії 4** № 574***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Львів 17.07.2001 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 47, кв.12.

Бєляєв

2. Куніцин Василь Андрійович, паспорт серії 4*** № 48****, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Львів 10.09.2003 р., зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Пилипа орлика , 24, кв. 58.

 

Куніцин

 Розписка про відсутність претензій 

Розписка

Одинадцяте жовтня дві тисячі тринадцятого року

 

 Я, Щерба Сергій Андрійович, паспорт серії № 854***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 25.04.1999 р., мешкає за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, 45, кв. 12 отримав від Давидова Ігоря Олексійовича, паспорт серії № 547***, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 16.06.2001 р., мешкає за адресою: м. Львів, вул. Хімічна, 24, кв. 14. Отримав гроші в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень в якості відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди, заподіяної мені особисто і мого автомобілю в результаті ДТП, яке сталося 11.10.2013 р. в м. Львів.

Ніяких претензій до Давидову Ігорю Олексійовичу не маю.

Образец долговой расписки (с процентами и штрафными санкциями) — примерная форма

 

РАСПИСКА
(с процентами и штрафными санкциями)

 

г. Санкт-Петербург 24 мая 2009 г.

Я, Иванов Иван Иванович (заемщик), паспорт серии 4067 № 567843 выдан 23 отделом милиции 23.10.2001 г., зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Иванова, 67-76, фактически проживающий по адресу ул.

Расписка в получении денежных средств

Петрова, 12-97, получил от Сидорова Семена Семеновича (займодавец), паспорт серии 4576 № 567834, выдан 45 отделом милиции 04.04.2005 г., зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, 23-78, денежную сумму в размере 75 000 рублей (Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

За пользование займом обязуюсь уплачивает Займодавцу 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от фактической суммы займа. Проценты по полученному займу уплачиваются Займодавцу Заемщиком ежемесячно с фактической суммы займа.

В случае просрочки возврата займа обязуюсь оплатить неустойку в размере 1% (один процент) от полученной мною суммы за каждый день просрочки.

Обязуюсь вернуть предоставленную мне денежную сумму (вернуть долг) в течение 6 месяцев, т.е. не позднее 24 октября 2009г.

Подпись займодавца /___________/
Подпись заемщика /___________/

+7 (812) 409-37-20Оставьте заявку и наши
специалисты свяжутся с вами

Обратный звонок

Образцы расписок в получении денег

Долговая расписка в получении денег (со свидетелями)

Расписка о возврате долга

Расписка в получении денег при продаже квартиры

Расписка в получении задатка за автомобиль

Расписка — это один из документов, подтверждающих передачу денег займодателем заемщику. Поэтому, в этом вопросе главное – правильно составить расписку, чтобы в случае спорной ситуации была возможность обратиться в суд за защитой своих законных интересов о возврате денег и вернуть то, что одолжили в этом вам помогут разработанные нашими юристами образцы расписок.

Необходимо помнить, что статья 808 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что между гражданами договор займа  должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Для расчетов при заключении гражданско-правовых договоров установлен размер МРОТ в размере 100 рублей.

Долговая расписка – образец написания, форма, бланк (скачать бесплатно)

Поэтому по закону при сумме займа более 1 000 рублей — необходимо составление расписки в письменной форме. О том как правильно составить расписку в получении денег читайте в статье по ссылке.

Самая распространенная расписка – долговая о получении денежных средств.

ОБРАЗЕЦ долговой расписки с процентами, штрафными санкциями и свидетелями

РАСПИСКА

г. Ростов-на-Дону                                                                                            30.03.2016 г.

Я, Иванов Иван Иванович, 03.08.1985 года рождения, паспортные данные 61 09 № 123456, выдан 02.05.2009 отделом УФМС по г.Ростов-на-Дону, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 7 кв. 8, получил от Петрова  Петра Петровича, 07.10.1980 года рождения, паспортные данные 60 10 № 456123, выдан 09.09.2010 ОВД России по Ростовской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкина, д. 8 кв. 17, денежные средства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. Указанную денежную сумму я получил в качестве срочного процентного займа.

Сумму займа вместе с процентами за пользование заёмными денежными средствами из расчёта 10 % (десять  процентов) годовых обязуюсь вернуть предоставленную мне денежную сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей в течение 12 (двенадцати)  месяцев, т. е. не позднее 30 марта 2017 года.

Мне известно, что местом исполнения обязательства по возврату суммы займа и уплаты процентов является место жительства займодавца, если иное место не будет сообщено им мне письменно. Проценты по полученному займу уплачиваются займодавцу заемщиком ежемесячно с фактической суммы займа.

Размер процентов за просрочку возврата долга  составляет 1% за каждый день просрочки.

Настоящая расписка написана мной собственноручно, с полным пониманием всех правовых последствий её написания.

 1. Дата и подпись заемщика (получателя денежных средств с расшифровкой подписи — ФИО).
 2. Дата и подпись займодавца (лица, одалживающего денежные средства, с расшифровкой подписи — ФИО).

Свидетели:

 1. Крамаренко Александр Николаевич, паспорт 60 12 345213, выдан УФМС по г. Ростов-на-Дону, зарегистрирован и проживаю по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. К. Маркса, 90, кв. 23 ____________________ (дата, подпись)
 2. Алексеев  Алексей Иванович, паспорт 61 10 012134, выдан УФМС по г. Ростов-на-Дону, зарегистрирован и проживаю по адресу: г. Ростов-на-дону  ул. Зорге, 32 кв. 45 ____________________ (дата, подпись).

Юридическую силу имеет и простая расписка без указания процентов и свидетелей. Если же в расписке не оговариваются проценты, то согласно ч. 1 ст. 809 ГК РФ они все равно могут быть взысканы с должника по ставке рефинансирования ЦБ РФ существующей в месте жительства займодавца.

О правилах оформления расписки смотрите в статье по ссылке.

ОБРАЗЕЦ  расписки о возврате долга

РАСПИСКА

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                          30.03.2016 г.

Я, Иванов Иван Иванович, 03.08.1985 года рождения, паспортные данные 61 09 № 123456, выдан 02.05.2009 отделом УФМС по г.Ростов-на-Дону, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 7 кв. 8, передаю Петрову  Петру Петровичу, 07.10.1980 года рождения, паспортные данные 60 10 № 456123, выдан 09.09.2010 ОВД России по Ростовской области, зарегистрированному и проживающему по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкина, д. 8 кв. 17, в счет возврата долга денежные средства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей по расписке от 01.02.2015 г.

Дата и подпись заемщика (то есть лица, который вернул денежные средства) и подпись кредитора, удостоверяющая получение денежных средств (т.е лица, который одалживал денежные средства).

По требованию заемщика аналогичная расписка может быть составлена и получателем денежных средств.

ОБРАЗЕЦ о получении денежных средств заимодателем(о полном возврате долга)

РАСПИСКА

г. Москва                                                                                                 30.03.2017 г.

Я, Петров Петр Петрович, 07.10.1980 года рождения, паспортные данные 60 10 № 456123, выдан 09.09.2010 ОВД России по Ростовской области, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкина, д. 8 кв. 17 , получил от Иванова Ивана Ивановича , 3.08.1985 года рождения, паспортные данные 61 09 № 123456, выдан 02.05.2009 отделом УФМС по г.Ростов-на-Дону, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 7, кв. 8, ранее переданные ему денежные средства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей в соответствии с распиской от _____ 2015 года.

Заем возвращен своевременно и в полном объеме. Претензий к Иванову И.И. не имею. (обязательно должно быть указано ФИО должника)

Дата и подпись получателя денежных средств.

ОБРАЗЕЦ расписки при продаже квартиры

РАСПИСКА

г. Саратов                                                                                                                  30.03.2016 г.

Я, Иванов Иван Иванович, 3.08.1985 года рождения, паспортные данные 61 09 № 123456, выдан 02.05.2009 отделом УФМС по г. Ростов-на-Дону, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 7 кв. 8, получил от  Петрова  Петра Петровича, 07.10.1980 года рождения, паспортные данные 60 10 № 456123, выдан 09.09.2010 ОВД России по Ростовской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкина, д. 8 кв. 17, денежные средства в размере 3000000 (три миллиона )  рублей. Указанную денежную сумму я получил  в качестве оплаты за проданную мной 2 (двух) (количество комнат прописью) комнатную квартиру № 1 (номер квартиры цифрами и прописью) по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, дом 3  (область, город, улица, номер дома) в соответствии с Договором купли-продажи квартиры от 30.03.2016 г. (день, месяц, год).

Расчет произведен в полном объеме, претензий по оплате не имею.

__________(подпись)  Иванов И.И.

Образец расписки о получении задатка за автомобиль

РАСПИСКА

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                  30.03.2016 г.

Я, Иванов Иван Иванович, 3.08.1985 года рождения, паспортные данные 61 09 № 123456, выдан 02.05.2009 отделом УФМС по г.Ростов-на-Дону, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 7 кв. 8,  получил от Петрова  Петра Петровича, 07.10.1980 года рождения, паспортные данные 60 10 № 456123, выдан 09.09.2010 ОВД России по Ростовской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкина, д. 8 кв. 17  задаток за автомобиль …(марка транспортного средства), VIN-номер такой-то от такого-то (то есть от вас) в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей). Обязуюсь продать данный автомобиль Петрову Петру Петровичу  за 300 000 (триста тысяч) рублей до 01.05.2016 (указываете число, которое вы согласовали).

__________   дата, подпись (Иванов И.И.)

Помните, что если вы неправильно составили расписку, то этим может воспользоваться недобросовестный заемщик и не отдаст вам долг. Грамотно составленная расписка поможет вам выиграть дело в суде.

Подготовлено «Персональные права.ру»

Как долго надо хранить квитанции жкх

Обычно три года

Если долгу по оплате комунальных услуг больше 3 лет истекает ли срок давностидолг перед физическим лицом обычным гражданином , если есть расписка, долг поТак как погашением части долга Вы признаете весь долг. Тогда прид тся оплачивать вс и суд не поможет.

Три года.

Хрен его знает, считал 3 года, а вот недавно за долги каких то 90 побеспокоили, смешно не то, что долгов не было, а что бумаг об этом не сберегли)

Храни всю жизнь при нашей то жизни

Минимум, для хранения архивных документов — 5 лет.

Утеряна квитанция об оплате кредита.Банк выдает платную справку с печатью, что платеж был. взамен утерянной квитеанции

А какое дело бухгалтерии по месту работы до ваших отношений с банком?
и с какого перепугу она вам выплачивает налоговый вычет?
Вообще то по ИНВ ( имущественному налоговому вычету) вы либо подаете декларцию о доходах 3-НДФЛ и вам налоговая возвращает удержанный подоходный,
либо вы берете в налоговой справку о праве на ИНВ и бухгалтерия по месту работы просто не удерживает с вас подоходный.
Кто то что то путает.

Но в этом случае стоит учитывать важный момент если по такой расписке Вы решите взыскать в суде сумму долга с учетом индекса инфляции об этой возможности подробнее ниже , то суд в части инфляционных Вам откажет на том основании, что взыскание инфляционных…

Надо восстановить квитанцию об оплате по кредиту.

Банк должен выдать все что нужно по запросу. Только речь идет о зачислении средств естественно

Пишется долговая расписка от руки должником. Согласно со статьей 808 часть 2 Практика взыскания долга по расписке коллекторским агентством обычно начинается сза просрочку долга даже, если она не была предусмотрена распиской , а также оплата услуг юристов и…

Какие документы нужны в суд для уменьшение размера долга?

Свидетельство

У меня три года назад знакомая взяла в долг под расписку 1000000рублей.Можно ли написать заявление о постепенной выплате части его долга?Естественно что бумаги об оплате потеряны и доказать уплату я не могу. Банк же говорит, что платежа не было.

Квитанции об оплате)

Смотря в чем суть дела

Документы и свидетели, подтверждающие что долга нет, или часть отдана.
Хотите получить нормальный совет — подробности нужны.

Чушь, при рассмотрении дела о взыскании долга свидетельские показания судом не принимаются, принимаются во внимание только письменные доказательства, то есть расписка или договор, если она на руках, значит долг не оплачен. Можно снизить проценты, сумма долга не уменьшиться и то если заявить об этом в письменном виде, приложив доказательства тяжелого материального положения (на иждивении имеются несовершеннолетние дети, не работаешь, болезнь, операция и т. д.)

Получила определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству по долговой расписке.

1. подсудность данного дела должна быть по ВАШЕМУ месту жительства, то есть в Вашем райнном суде. Требуйте этого. 2. Вы конечно можете обратиться в прокуратуру, но они сошлются на то что дело рассматривается судом и все равно предложат Вам пройти экспертизу.
Мой Вам совет — перезаймите денег у хороших знакомых, если 100 % уверены что никогда ничего подобного не писали. Если экспертиза будет в Вашу пользу — с них взыщут эти деньги! Удачи Вам!

Оплата труда.Если точная дата возврата долга не указана в расписке, то заем считается бессрочным, а до обращения сУдержание из заработной платы работника представляет собой невыдачу или неперечисление части заработной платы, которая ему причитается.

Напишите в суд заявление о переносе дела в ваш суд.
напишите в прокуратуру заявление о подделке расписки и отнесите его. копию заявления с отметкой прокуратуры, др докум от прокурора отдайте суду и ходатайствуйте о приостановлении рассмотрения.

Вы можете ходатайствовать о назначении экспертизы, а также ходатайствовать об оплате ее проведения за счет средств федерального бюджета, обосновывая это трудным материальным положением (ч. 3 ст. 96 ГПК) . Судья может пойти навстречу, удовлетворив данное ходатайство.
Стоимость почерковедческой экспертизы не такая большая, в некоторых экспертных учреждениях составляет от 8 000 руб.

Потеряла все квитанции об оплате кредита.Банк выписку не дает,говорят не положено!А мне нужна выписка по оплате.

Дык обратитесь в банк письменно, заказным письмом

Пишется долговая расписка от руки должником. Согласно со статьей 808 часть 2 Практика взыскания долга по расписке коллекторским агентством обычно начинается сза просрочку долга даже, если она не была предусмотрена распиской , а также оплата услуг юристов и…

Как восстановить квитанции об оплате кредита,если оплата производилась в терминале «Связной»? две квитанции утеряны

Пришло извещение об оплате долга енвд за 2010год а квитанции об оплате утеряны.что делать? оплаты были произведены

При отсутствии доказательств оплаты, придётся заплатить повтрно.

Оплата труда.Если точная дата возврата долга не указана в расписке, то заем считается бессрочным, а до обращения сУдержание из заработной платы работника представляет собой невыдачу или неперечисление части заработной платы, которая ему причитается.

Потеряла все квитанции об оплате кредита,а они нужны в налоговую.Что делать???

Про кредит

Нужно придти в суд с квитанцией об оплате кредита. В исковых требованиях банку, скорей всего бедет отказано, а госпошлину, возможно, придется заплатить…

20 апреля 2010 года ответчица Мохова А.В. взяла у меня по расписке в долг 100000 Сто тысяч Приложение 1. Квитанция об оплате госпошлины.Таким образом, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований в данной части по взысканию долга по расписке от…

В паспортном столе остался квиток об оплате штрафа и обьяснительная по какой причине долго не меняли?не ускорит процес?

А какое отношение имеет паспортный стол к штрафам?
Они даже криво посмотреть на Вас не имеют право! Их дело взять у Вас документы и отнести в подразделение УФМС.

Расписка образец написания расписки о получении денег по договору займа в долг. Практические рекомендации и образец иска о взыскании суммы займа через суд.- Оплата гонорар адвоката.

За то что долго не меняли паспорт штрафа нет. Вас банально развели.

Что делать если за коммуналку приходит долг , а чек об оплате квитанции утерян

Можно попросить копию квитанции распечатать.

Далее приведена форма искового заявления о взыскании долга по распискеПриложения 1.Копия искового заявления и приложенных к нему документов 2.Квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины 3.Копия расписки от .

А вы долго храните чеки и квитанции об оплате за квартиру, телефон, свет, газ?

Год

Сам образец гарантийного письма об оплате составляется в произвольной форме, во второй части статьиПоскольку гарантийные письма являются по своей сути долговыми расписками, то вам надоЧто бы подстраховаться я предложил оформить этот долг как-то на бумаге.

С тыща восемьсот шийсят первого году…

Вы не поверите, но у меня даже ордер на квартиру сохранился с советских времен. Все платежки собираем.

Подскажите что делать при потере квитанций об оплате кредита. звонят и говорят что задолженность. а мы платили, но

У них должно быть занесено в компьютер.

Возврат долга по расписке. 14 апреля 2014, просмотров 1114, Раздел Бизнес-статьи.Сложно будет взыскать долг по расписке, если в ней не обозначен сам факт передачи денег. Расписка должна содержать фразу Деньги получены при подписании расписки .

Без квитанций вы не сможете ничего доказать!!!

Выписку по ссудному счету своему запросите в банке. Если платили, по ней будет видно. Я просто не знаю, каким образом Вы оплаичаете кредит — может Вы неверно реквизиты какие-нибудь в квитанции указали и деньги ушли на другой счет? В любом случае, разобраться можно. Я прочитала Ваши комментарии. Значит, обращайтесь в банк, через терминал которого Вы проводили платежи, запрашивайте информацию у них. Все возможно. Только обращайтенсь не к кассирам, а к руководству. Они Вам помогут все это решить, банки заинтересованы в своих клиентах. На будущее — сохраняйте чеки! Всегда! Тем более за кредит! Складывайте их в отдельную папочку! И еще странно — деньги не поступали с октября, а Вы об этом узнали только почти в марте?

Нужно просто пойти в то отделение через которое прошла оплата (начальнику) и попросить дать копию вашей платежки. Они обязаны это сделать. Успехов.

Сколько должны храниться квитанции об оплате кредита

3 года

Если деньги лишние,пусть тебе пишут его за оплату.Хотя… Как составляется расписка о возврате долга? заверяется ли нотариусом?Тогда он недействительный с момента регистрации Надо было раньше разводиться.

Суд может повесить на вас часть долгов мужа…

Пока не получишь документ, подтверждающий полную выплату кредита

3 года….

Мне говорили представители банка в магазине, где оформляла кредит-3 года

Чем дольше тем лутше

Пока не получишь документ, подтверждающий полную выплату кредита где- то 3 года

Приложение N 3 к Договору мены N от 200 г. РАСПИСКА г. 200 г. Гражданин гражданка N , выдан , проживающий ая по адресу далее — Сторона-2 , настоящим подтверждают оплату Стороной и получение Стороной…

Любые квитанции …а также документы денежные хранятся не менее 3 лет

Я потеряла оплаченную квитанцию об оплате кредита!!!Что делать??Как доказать что я все оплатила!???

ПОПРОБУЙТЕ обратиться туда, где платили.

Подстрахуйтесь, составьте расписку с указанием фактической суммы оплаты.При обращении в суд о взыскании долга свидетели могут дать показания и подтвердить факт сделки. В случае передачи денег четко указывайте цели, на которые они даются.

Если платили в банке, пусть сделают выписку

Обратись в банк куда оплачивала попроси распечатку всех платежей. обязаны сделать. если через банкомат, то сделай распечатку всех платежей. там будет число и сумма.

А с вас банк требует что ли? по идее, если платеж был, то он должен отразиться по банковским операциям..

В банке запросить выписку

Я потеряла квитанцию об оплате кредита, что теперь делать!??как доказать что я все оплатила???ПОМОГИТЕ!!!

Там, где вы платили, должны сохраниться данные

Кому нужна расписка. Если даете в долг вы, обсудите как можно более подробно предоставление денег с заемщиком.Как не давать в долг. Оплата ипотеки материнским капиталом.

Что делать если потерял квитанцию об оплате задолженности перед Вымпелком, которую погасил год назад

Сколько лет нужно хранить квитанции об оплате кредита?и в каком законе это написано?

Три года!!

Денежная расписка (заёмная расписка о получении денежных средств под проценты)

!
Я допустим в договоре это прочитал.

Отдавал частями. . Так и пишите, что он не погасил долг полностью. Непогашенной осталась такая-то сумма Нет расписки, нет долга.Для получения данных о задолжностях необходимы документы.Да и квитанции об оплате желательно хранить , когда ещ жили в квартире пришли в…

Лучше хранить вечно, по крайней мере до тех пор, пока не истлеют.

3 года — хранить как минимум, но еще лучше хранить как посоветовал Валерий — до полного истлевания бумаги.
Почему три года? Потому что это общий срок исковой давности, установленный ГК РФ. В течение этого срока вам могут требование предъявить об оплате.
А почему советуют вечно, до истевания бумаги?? ? Потому что срок исковой давности может быть исчислен с момента когда лицо узнало либо должно было узнать что его право нарушено. И никогда не известно когда это лицо узнает… Так что лучше хранить как можно дольше!
ГК РФ
Статья 195. Понятие исковой давности
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Статья 196. Общий срок исковой давности
Общий срок исковой давности устанавливается в три года.
Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.
Статья 199. Применение исковой давности
1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Статья 200. Начало течения срока исковой давности
1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.
2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.
3. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Наташенька права, добавить нечего!

Два года назад прописали ребенка пришла квитанция об оплате с долгом за два года подскажите чья это вина наша или жека?

В суд идите, возмите все квитанции об оплате квартиры за два года, а так же прописку ребёнка с датой регистрации, вы ничего платить не должны.

Вам должны денег, но не отдают, на руках осталась только расписка, то вы можете обратиться.В случае если прошло больше, вы можете написать что договорились отложить оплату долга до…

Неужели Вы сами не видели, что берут за 2-х? Не так много услуг, где рассчитывают на человека, в основном за кв. м

Как долго будет действительна квитанция об оплате прохождения техосмотра?

Две недели вроде.

РАСПИСКА. Я, ФИО, проживающий по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д. , корп. , кв. , получил от Гончарова Алексея Владимировича, проживающего по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д. , корп. , кв. , в оплату представительских услуг в процессе против…

1 год .

Если заявление о возврате излишне уплаченной суммы госпошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты, то может и срок действия тоже три…

Сколько времени должны храниться квитанции об оплате кредитов.

Пока не погасите, и еще 3 года

Для подачи в суд нужно исковое заявление о взыскании долга,доказательства передачи денег,квитанция об оплате госпошлины.Будут вопросы,пишитеМогу ли подать исковое заявление в суд о взыскании долга по расписки не на всю сумму, а на часть, если срок не прошел?

Пока (по Вашему) запросу банк даст справку о погашении кредита и отсутствии задолженности по кредиту.

 • Муж хочет развода после нескольких месяцев брака — Такая вот ситуация : муж несколько месяцев живёт вне дома с другой женщиной гражданским браком , развода жене категорич
 • Мотивы динамика браков разводов — Вопрос о разводах Не хватки денег. Женщины забыли ,что они должны вносить нравственность в семью общество,а не разврат.Н
 • Мотивы брака развода — Как и где развестись с мужем? Если обоюдно желание тогда в ЗАГС, документы это паспорта, свидетельство о браке. Заявлени
 • Подсчитать расходы по каско — Помогите посчитать сколько должны выплатить по КАСКО(расторжение договора) Марья это луче буде если они в сраховке это с
 • Подсчет каско on-line — Подскажите лучшую страховую компанию по каско А разве есть лучшие?? ? Мамка у них одна гусударство! Сайты страховых комп
 • Подсчет стоимости каско в вск — Подскажите лучшую страховую компанию по каско А разве есть лучшие?? ? Мамка у них одна гусударство! Страховой Дом ВСК ОА
 • Подсчитать договор каско оранта — Народ!Подскажите где лучше сделать КАСКО В урал-аиле, росно, или альфа-страхование… проверенные, всегда платили, про д
 • Подсчет каско в вск — Подскажите лучшую страховую компанию по каско А разве есть лучшие?? ? Мамка у них одна гусударство! Калькулятор ОСАГО ВС
 • Подсчет каско о осаго — Нужен срочно ваш совет! Зайди на сайт любой страховой компании и там есть счетчики и пощитай Зайди в любую страховую и с
 • Возможности мужчины выплачивающего алименты — Если у мужчины нет возможности платить алименты.. . Постоянного заработка нет. . Что ему делать? Я против алиментов Выпл
 • Муж хочет развода после нескольких месяцев брака — Такая вот ситуация : муж несколько месяцев живёт вне дома с другой женщиной гражданским браком , развода жене категорич
 • Мотивы динамика браков разводов — Вопрос о разводах Не хватки денег. Женщины забыли ,что они должны вносить нравственность в семью общество,а не разврат.Н
 • Мотивы брака развода — Как и где развестись с мужем? Если обоюдно желание тогда в ЗАГС, документы это паспорта, свидетельство о браке. Заявлени
 • Подсчитать расходы по каско — Помогите посчитать сколько должны выплатить по КАСКО(расторжение договора) Марья это луче буде если они в сраховке это с
 • Подсчет каско on-line — Подскажите лучшую страховую компанию по каско А разве есть лучшие?? ? Мамка у них одна гусударство! Сайты страховых комп
 • Подсчет стоимости каско в вск — Подскажите лучшую страховую компанию по каско А разве есть лучшие?? ? Мамка у них одна гусударство! Страховой Дом ВСК ОА
 • Подсчитать договор каско оранта — Народ!Подскажите где лучше сделать КАСКО В урал-аиле, росно, или альфа-страхование…

  проверенные, всегда платили, про д

 • Подсчет каско в вск — Подскажите лучшую страховую компанию по каско А разве есть лучшие?? ? Мамка у них одна гусударство! Калькулятор ОСАГО ВС
 • Подсчет каско о осаго — Нужен срочно ваш совет! Зайди на сайт любой страховой компании и там есть счетчики и пощитай Зайди в любую страховую и с
 • Возможности мужчины выплачивающего алименты — Если у мужчины нет возможности платить алименты.. . Постоянного заработка нет. . Что ему делать? Я против алиментов Выпл

Расписка заемщика в получении вещевого займа

Раздел документа: Образцы документов , Разное

Скачать «Расписка заемщика в получении вещевого займа»

Скачать «Расписка заемщика в получении вещевого займа»

Источник документов раздела «Разное»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное

Советуем посмотреть также:

РАСПИСКА (Заемщика в получении вещевого займа)

__________________________________________________________________ (место и дата выдачи расписки прописью)

Я, ___________________________________, паспорт: серия ______, (фамилия, имя, отчество Заемщика)

N ___________, выдан ____________________________________________,дата выдачи: __________________, код подразделения _____-________,зарегистрирован по адресу: ______________________________________,в соответствии с договором займа N _____ от «__»_________ ____ г.,получил от ________________________________, паспорт: серия _____, (фамилия, имя, отчество Займодавца)

N ___________, выдан ____________________________________________,дата выдачи: __________________, код подразделения _____-________,зарегистрирован по адресу: ______________________________________,в долг следующие вещи: _____________________________________________________________________________________________________________ (вещи определяются определенными родовыми признаками;обязательно указать характерные признаки вещи, такие как: цвет,масса, качество, количество, ассортимент — и другие свойства вещи)

(далее — «Вещи»), и обязуюсь возвратить равное количество другихполученных мной вещей того же рода и качества в срок, указанныйв договоре, т.е.

Образцы и примеры расписок в получении денежных средств

________________________________________________.

Денежная оценка Вещей, в соответствии с договором займаN ____ от «__»_______ ____ г. составляет _________________________ (сумма прописью)

рублей.

Подпись Заемщика:

«__»__________ ____ г. __________________/_________________ (подпись Заемщика) (Ф.И.О. Заемщика)


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *